Xiquexique - nowy rodzaj wśród kaktusów

Kolejne w ostatnim czasie badania rodzaju Pilosocereus zostały przeprowadzone przez brazylijskich badaczy i zostały przedstawione w niżej cytowanym artykule. Hunt et al. 2006 i Zappi & Taylor 2011 wymieniali dotychczas dla tego rodzaju, mocno rozprzestrzenionego w Brazylii, na Karaibach, i w Ameryce Środkowej, 42 gatunki i 8 podgatunków i dzielili rodzaj na dwa podrodzaje: Pilosocereus - grupujący znakomitą większosć gatunków, oraz Gounellea z trzema krzaczastymi gatunkami ze wschodniej Brazylii.

Badania pokazały, że rodzaj jest polifyletyczny - podrodzaj Gounellea tworzy osobny klad oddalony od reszty gatunków, podobnie P. bohlei. Autorzy dokonali formalnych reklasyfikacji, tworząc nowy rodzaj Xiquexique Lavor, Calvente & Versieux dla trzech gatunków podrodzaju Gounellea (nazwa pochodzi od zwyczajowej nazwy P. gounnellei). Tak więc mamy: Xiquexique gounellei (F. A. C. Weber) Lavor & Calvente, X. gounellei subsp. zehntneri (Britton & Rose) Lavor & Calvente, X. frewenii (Zappi & Taylor) Lavor & Calvente, X. tuberculatus (Werderm.) Lavor & Calvente.

Badania pokazały także, że niektóre wcześniejsze komasacje w podrodzaju Pilosocereus były błędne, autorzy przywracają więc w randze gatunku 4 pilosocereusy sprowadzone wcześniej do rangi podgatunków przez D. Zappi (1994): Pilosocereus aurilanatus, Pilosocereus pernambucoensis, Pilosocereus rosae, Pilosocereus zappiae (= P. pentaedrophorus subsp. robustus). Autorzy nie wyłączyli z rodzaju Pilosocereus P. bohlei zwracając uwagę na konieczne dalsze badania do jego poprawnego zaklasyfikowania lub utworzenia nowego rodzaju.

Niestety miłośnicy nowych nazw rodzajowych w kolekcjach mało skorzystają na nowej nazwie rodzajowej, ponieważ gatunki Xiquexque są po prostu nieatrakcyjne. Najbardziej znany X. gounellei jest, albo przynajmniej był, bardzo popularny w handlu - nie wiedzieć zupełnie czemu - być może jako przejaw zupełnej ignorancji lub wręcz ostentacyjnej pogardy dla całego bogactwa i atrakcyjności rodziny kaktusów. W naturze również jest go pełno - w Brazylii jest traktowany jako chwast.

Źródło: Pâmela Lavor, Leonardo M. Versieux, Alice Calvente. (2020) Phylogenetic Relationships of Pilosocereus (Cactaceae) and Taxonomic Implications. PlantNow 1(2): 52–70

 

 Xiquexique gounellei

 

 

Dodatkowe informacje