ECHINOCACTUS

 ECHINOCACTUS Link & Otto

 

 

Do rodzaju Echinocactus jest obecnie zwykle zaliczanych sześć gatunków. Rodzaj swoim zasięgiem obejmuje obszar od środkowego Meksyku po południe Stanów Zjednoczonych. Echinokaktusy to rośliny kuliste, niektóre krzewiące się w starszym wieku, o bardzo atrakcyjnym uciernieniu, przeważnie kwitnące żółtymi kwiatami.

Do tego rodzaju należy obficie występujący w przyrodzie, największy kaktus kulisty - E. platyacanthus (wymieniany często pod nazwą E. ingens), którego bardzo stare osobniki osiągają gigantyczne beczkowe rozmiary i masę kilku ton. Najbardziej znanym kaktusem w rodzaju jest również osiągający duże rozmiary, powszechnie uprawiany E. grusonii, chyba najbardziej popularny kaktus w handlu, który jednak niemal wyginął w naturze z powodu nadmierniego pozyskiwania roślin do uprawy.

Pozostałe gatunki nie osiągają tak okazałych rozmiarów oraz rosną powoli. Echinocactus horizonthalonius i E. parryi są gatunkami trudnymi w uprawie, a E. polycephalus bardzo trudnym - są one bardzo wrażliwe na nadmiar wilgoci w podłożu, w uprawie wymagają długiego i suchego okresu spoczynku, oraz ostrożnego podlewania w czasie krótkiego okresu wegetacji i maksymalnej ilości bezpośredniego słońca, a E. polycephalus dodatkowo chłodnego zimowania. E. texensis (wcześniej zaliczany do monotypowego rodzaju Homalocephala), a zwłaszcza E. polycephalus, wykazują całkiem sporą mrozoodporność. E. grusonii i E. platyacanthus są stosunkowo proste w uprawie , wymagają cieplejszych warunków niż pozostałe. 

W zasadzie wszystkie gatunki mogą zakwitnąć w naszych warunkach przy prawidłowej uprawie - najwcześniej E. horizonthalonius i E. texensis, najpóźniej - po wielu latach - E. grusonii i E. platyacanthus. Warto wiedzieć, że w dawnych wiekach pod nazwą Echinocactus opisywano większość kaktusów kulistych.

 

 Echinocactus platyacanthus

 

Echinocactus platyacanthus

 

 Echinocactus polycephalus

 

Echinocactus polycephalus - ciernie

 

 Echinocactus parryi, fot. Skullman (forum Kaktusy i Inne) 

 

 Echinocactus grusonii, fot. Jacek (forum Kaktusy i Inne)

 

 Echinocactus grusonii, fot. Jacek (forum Kaktusy i Inne)

 

Echinocactus horizonthalonius

 

Echinocactus horizonthalonius

 

 Echinocactus texensis, fot. Skullman (forum Kaktusy i Inne) 

 

Dodatkowe informacje