Badania genetyczne rodzaju Turbinicarpus

Ukazał się artykuł przedstawiający wyniki badań genetycznych dla rodzaju Turbinicarpus w szerokim sensie. Badania pokazały, że rodzaj w istocie jest polifyletyczny - składa się z trzech odrębnych lini rozwojowych, co odpowiada w istocie trzem rodzajom.    

Autorzy potwierdzają więc, że dla części gatunków obowiązuje rodzaj Rapicactus, który dość powszechnie jest uznawany za dobry, a dla trzech gatunków autorzy uznają rodzaj Kadenicarpus.

Artykuł jest krótko omówiony w ostatnim numerze "Kaktusy i Inne". Streszczenie można natomiast przeczytać tu: https://academic.oup.com/botlinnean/article-abstract/190/4/405/5530643

Źródło: Vazquez-Sanchez et al. 2019. Polyphyly of the iconic cactus genus Turbinicarpus (Cactaceae) and its generic circumscription. Botanical Journal of the Linnean Society 190(4)

 

 Rapicactus beguinii

 

 

 

 

Dodatkowe informacje