Home     Aktualności     O nas     Czasopismo     Forum     Dołącz do nas     Artykuły     Opisy rodzajów     Kontakt.
Towarzystwo
Czasopisma
Rozwijanie hobby
Czytelnia
Pomoce
Różne


.

Polskie Towarzystwo Kaktusowo-Sukulentowe
      By pomagać... by poznawać... by chronić...      


Pożyteczne "narzędzia" i bazy danych
przydatne kaktusiarzowi i sukulenciarzowi
NARZĘDZIA


Cactus digital library Bogaty zbior archiwalnej literatury kaktusowej i sukulentowej
 w wersjach elektronicznych.
Mapy Meksyku
Google scholar Wyszukiwanie artykułów naukowych dostępnych w internecie
International Code of Botanical Nomenclature Międzynarodowy Kodeks Nazewnictwa
Botanicznego
International Association for Plant Taxonomy Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz 
 Taksonomii Roślin (obejmuje również informacje o czasopiśmie "Taxon")
CITES Konwencja Międzynarodowego Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory
Wikipedia - terminy botaniczne
Kursy walut NBP
Serwis PayPal
Mapa stref wytrzymałości roślin w USA
Kaktusy i sukulenty na portalu Allegro
Sukulentophila - kaktusowe gadżety
Mapy Brazylii
Google Maps


Konwerter niektórych często spotykanych jednostek

Uwaga: w przypadku liczby niecałkowitej
należy wpisać kropkę zamiast przecinka.
Konwerter działa "w obie strony".


Ferenheit

Celcjusz


Cal (inch)

Centymetr


Galon

Litr


BAZY DANYCH

The International Plant Names Index Informacje o opisach botanicznych i reklasyfikacjach
 dla poszczególnych taksonów
Kew Bibliographic Databases Wyszukiwanie odniesień w literaturze dla danych roślin
Środki ochrony roślin
Google scholar Wyszukiwanie artykułów naukowych dostępnych w internecie
The Cactus and Succulent Plant Mall Bogaty zbiór linków do stron o k&s
Cactus and Succulent Field Number Query Zbiór wielu numerów polowych kaktusów
Succulent Euphorbias Całościowa baza danych o sukulentycznych Euforbiach
Birhmann's caudiciforms Całościowa baza danych o kaudiciformach
International Crassulaceae Network Międzynarodowa baza danych na temat rodziny Crassulaceae
Terminy botaniczne w Wikipedii
Flora of North America. Cactaceae Omówienie kaktusowej flory USA
Spiniflores Kaktusy chilijskie
Opuntiads of the USA

.